Zelfsturende teams

Zelfsturende teams of juist niet

Veel ondernemers zijn op zoek naar een nieuw organisatiemodel, omdat de organisatie de snelheid van de markt niet kan volgen. Door hiërarchie en bureaucratie kost besluitvorming veel te veel tijd. Iedere afdeling wil zijn/haar zegje doen over een te maken besluit en dit leidt niet alleen tot tijdverspilling, maar ook besluitenloosheid. Mensen nemen geen verantwoording…