Bedrijfsstrategie ontwikkelen

Hoe zorgt u voor een optimaal bedrijfsresultaat? Hoe vertaalt u doelstellingen naar een plan van aanpak? Kortom hoe zorgt u ervoor dat u uw bedrijf naar het volgende niveau tilt? Dat is precies waar wij, De Ondernemingswaarde, u bij ondersteunen en in ontzorgen: het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie.

Bij het opstellen van een bedrijfsstrategie brengen we in kaart waar de kansen liggen voor het bedrijf om verder te optimaliseren. Zo zorgt u ervoor dat het bedrijf ook in de toekomst relevant blijft.

Ondernemingswaarde Bedrijfsstrategie

Wat is een bedrijfsstrategie?

Bij het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie voor uw bedrijf gaat het om keuzes maken voor een optimaal bedrijfsresultaat. Het vertalen van doelstellingen naar een plan van aanpak is the key om uw bedrijf structuur te geven. Ons advies is om een bedrijfsstrategie op te stellen voor een periode van 2 tot 3 jaar. De meeste markten zijn namelijk te onzeker, mede door de snel veranderende maatschappij, om een strategie op te stellen voor een langere periode.

Waarom is het ontwikkelen of optimaliseren van een bedrijfsstrategie zo belangrijk? Bij het opstellen van een bedrijfsstrategie wordt gekeken naar de positionering van het bedrijf in de markt. We brengen in kaart waar de kansen liggen voor het bedrijf om verder te optimaliseren. Een goede strategie is dé routekaart voor en van het bedrijf. Het helpt bij het behalen van doelstellingen. Deze routekaart is van belang om als bedrijf te blijven groeien en de continuïteit te waarborgen. Door het creëren van de juiste waarde zorgt u ervoor dat het bedrijf ook in de toekomst relevant blijft.

Hoe gaan wij te werk?

Bij de ontwikkeling van een strategie voor uw bedrijf gebruiken wij diverse bedrijfsanalyses en bedrijfsmodellen. Door de verschillende disciplines van uw bedrijf te analyseren, leren wij de organisatie goed kennen en stellen wij bedrijfsdoelen op die passen bij de toekomstvisie van uw bedrijf en de bedrijfscultuur. Ook brengen we de stappen in kaart om deze bedrijfsdoelen te behalen.

De verschillende disciplines die wij onder de loep gaan nemen zijn:

Van Analyse naar Advies

Deze bedrijfsdoelen stellen we samen met u op, waarna we een vertaalslag maken naar concrete actiepunten die meetbaar zijn (door middel van kritische prestatie indicatoren / KPI’s) voor de komende jaren. Wanneer wij zien dat de beoogde doelstellingen gevaar lopen, zullen we vroegtijdig bijsturen en zorgen dat het tegendeel bewezen wordt. Wij vinden het belangrijk dat de stuwende kracht van de organisatie betrokken wordt bij zowel het opstellen als de uitvoering van de bedrijfsstrategie.

Maar dan ben je er nog niet, misschien wel het grootste belang van een succesvolle organisatie is enthousiast personeel. Door onze jarenlange ervaring in het ondernemerschap en waarde creatie voor bedrijven gaan we er samen voor zorgen dat de strategie gaat leven binnen het bedrijf. Dit zodat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de realisatie van de bedrijfsstrategie en het behalen van jullie doelen. De strategie is de weg naar het succes van uw bedrijf!

Wij vinden het belangrijk dat de stuwende kracht van de organisatie betrokken wordt bij het opstellen en de uitvoering van de bedrijfsstrategie. We zorgen er samen voor dat de strategie binnen het bedrijf leeft.