Bedrijfsoverdracht

Voor veel ondernemers is de overdracht van hun bedrijf een keuze waar zij jarenlang over nadenken. Elke ondernemer wil dat zijn/haar onderneming op de juiste wijze overgedragen en uiteindelijk voortgezet wordt, wat enorm logisch is. Daarnaast spelen persoonlijke zaken ook een belangrijke rol bij een bedrijfsopvolging. Ontvang ik genoeg voor mijn onderneming? Heb ik voldoende financiële middelen om mijn eigen pensioen veilig te stellen? Zijn mijn opvolgers geschikt om het bedrijf te leiden?

Een bedrijfsoverdracht is een complex proces waar veel vragen bij komen kijken. Wij, van De Ondernemingswaarde, helpen u graag de juiste stappen te zetten en ondersteunen u daar waar nodig is.

In het opvolgingsproces zijn wij de bedrijfsadviseur die maar één doel voor ogen heeft: een gezonde financiële toekomst voor uzelf en een solide bedrijf dat toekomstbestendig is voor de opvolgers.

Ondernemingswaarde familiebedrijf assistent controller

Een succesvolle bedrijfsoverdracht
is een complexe puzzel

Maar deze puzzel hoeft u als ondernemer die nadenkt over de overdracht van uw bedrijf zeker niet alleen op te lossen. Wij hebben de beste bedrijfsadviseurs in huis die u helpen bij het maken van de juiste keuzes en het volgen van de juiste stappen om uw onderneming over te dragen. Het is enorm belangrijk dat u zelf, maar ook de personen die uw bedrijf gaan overnemen zekerheid hebben dat het proces van de bedrijfsoverdracht op de best mogelijke manier is verlopen. Als u belanghebbenden buiten de organisatie heeft dan zorgen wij ervoor dat iedereen gehoord wordt en op de juiste wijze wordt gewaardeerd bij een bedrijfsoverdracht.

In een traject van bedrijfsopvolging is wederzijds begrip van zowel de verkoper als de opvolger van cruciaal belang. De opvolgers van het familiebedrijf dienen te begrijpen dat het pensioen veilig is gesteld voor de verkopende generatie. De generatie die het bedrijf overdraagt zal ook moeten beseffen dat zij een sterk en betrouwbaar bedrijf achter horen te laten. Beide partijen hebben een grote rol bij het succes van de overdracht. Onze adviseurs kunnen u begeleiden gedurende het gehele proces van verkoop of aankoop. Wij vinden het proces daarnaartoe zeker zo belangrijk als de daadwerkelijke overdracht. 

In het opvolgingsproces zijn wij de bedrijfsadviseur die maar één doel voor ogen heeft: een gezonde financiële toekomst voor uzelf en een solide bedrijf dat toekomstbestendig is voor de opvolgers. We schakelen adviseurs in met de juiste kennis op elk onderwerp. Zo voeren wij het due diligence-onderzoek voor u uit, helpen wij u inzicht te krijgen in de waardering van uw bedrijfhebben we veel kennis over zaken als verkoop- aankoopbegeleiding en Management Buy In & Management Buy OutKortom, wij van De Ondernemingswaarde zijn ervaren adviseurs die u tijdens ieder aspect van de bedrijfsoverdracht kunnen begeleiden. 

Bedrijfsoverdracht

Emoties en gevoelens binnen de familie zijn van zeer groot belang. Wij luisteren naar iedereen en wij tonen begrip voor de situatie. Doel is een gelukkige familie met bedrijf om trots op te zijn.

De ondernemingswaarde

Wij begeleiden bedrijven in bedrijfsoptimalisatie en bedrijfsoverdracht. Met onze ruim 15 jaar aan kennis en ervaring ligt onze specialisatie in familiebedrijven, midden- en grootbedrijf. Onze focus ligt op rendementsverbetering en toekomstbestendig ondernemen. En wij ontzorgen u daar maar al te graag in. Schakel onze adviseurs in om uw bedrijfsoverdracht succesvol te laten verlopen.